DDM

V květnu 2019 zahájil náš tenisový oddíl spolupráci s místním Domem dětí a mládeže Modřany. Kroužek vede trenér s licencí ČTS a pedagogickým vzděláním, člen našeho oddílu.

Otevřeli jsme zpočátku šest kroužků, na podzim 2019 to již bylo kroužků osm. Maximální počet ve skupině čtyři děti. Trénovali jsme do října 2019, jak nám dovolilo počasí.

Velké plány jsme měli také na rok 2020. Vzhledem k situaci s COVID-19 a dalším omezením, se nám nakonec podařilo otevřít šest kroužků. 

Foto viz:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tenismodrany&set=a.105497751016247

https://www.facebook.com/media/set?vanity=tenismodrany&set=a.152556996310322

 

MIH