top of page

JSME TENISOVÝ ODDÍL OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O REKREAČNÍ TENIS NA PRAZE 12

Vážení návštěvníci,
přijďte si zahrát na naše tenisové kurty v Kabeláčově ul., Praha 12 – Kamýk. Náš  areál se nachází v těsné blízkosti lesoparku na rozhraní Lhotky a Modřan. Členům a sportovní veřejnosti slouží čtyři antukové dvorce včetně osvětlení, prostor pro venkovní posezení, klubovna a šatny se sociálním zařízením. 
 

Tenisový oddíl TJ Spartak Modřany byl založen ještě jako tenisový klub v roce 1924 pod názvem TK Modřany. Oddíl má cca 60 stálých členů. Pořádáme pravidelné otevřené amatérské turnaje ve čtyřhrách, turnaje pro speciální věkové kategorie 55+ nebo zajímavé workshopy pro zájemce o vylepšení úderové techniky. Uvítáme v klubu každého zájemce o tenis, ať už se bude jednat o začátečníka nebo pokročilejšího tenistu, o děti, dospělé či seniory. Aktivní členové hrají pravidelně tři pražské soutěže, od května 2019 spolupracujeme s DDM Modřany, pro který vedeme tenisové kroužky. Spolupracuje také s místní radnicí MČ Praha 12 a zúčastňujeme se společných akcí pro veřejnost formou ukázek tenisové miniškoličky.

 

       Nabídka činností a služeb:

 • nabízíme hru na kurtech s osvětlením

 • nabízíme hru u tenisové zdi zdarma

 • organizujeme tenisové turnaje pro širokou veřejnost

 • pořádáme akce pro všechny zájemce o tenis včetně
  zapůjčení rakety zdarma

 • nabízíme výhodný celodenní pronájem kurtů
  pro firemní akce 

 • nabízíme pronájem kurtů formou
  kreditu nebo celosezónní permanentky

 • nabízíme online rezervační systém na našich
  webových stránkách

Historie

Historie našeho tenisového oddílu

Náš tenisový oddíl za již 100 let své existence prošel velice složitou cestou, má za sebou řadu výzev a překážek. Tenisový oddíl (tehdy ještě tenisový klub) byl založen v roce 1924 pod názvem TK Modřany. Na smluvně zapůjčeném pozemku modřanského cukrovaru v Přemyslově ulici (nyní Na Vystrkově) byly postaveny tři antukové kurty a dřevěná klubovna. Na počátku 70. let ale začal modřanský cukrovar na základě nájemní smlouvy uplatňovat právo na pozemky s kurty. Plánoval pro své zaměstnance výstavbu bytových domů. To byl pro tehdejší tenisový klub velký šok. Cukrovar v roce 1972 zabral bez náhrady nejprve jeden dvorec a tréninkovou stěnu, zbývající dva dvorce pak v následujícím roce 1973. Tenisté se samozřejmě bránili, celá záležitost se dostala až k soudu, který žalobu domáhající se zrušení práva žalovaného užívat pozemek, zamítl. Rozhodl v neprospěch tenistů a nařídil pozemek bez

Cukrovar, pohled od řeky_květen 1972.jpg

Rok 1972 | Cukrovar Modřany

Vintage Tennis Racket_edited.jpg

náhrady vyklidit. Následovalo několik jednání, ale všechna skončila pro tenisty bezvýsledně, pozemky dostal zpět cukrovar. Tenistům bylo řečeno, že se plánuje výstavba nového multifunkčního sportovního areálu v Roháčově ulici v Modřanech. Studie byla sice schválena a byla na stávající poměry vskutku velkorysá až megalomanská na tu dobu a potřeby – 22 kurtů, centrální kurt, klubovna, krytá hala, atletická dráha. Ale bohužel chybělo to nejpodstatnější, tedy záruka, že se začne se stavbou v brzké době, protože nebyla vypracována technická dokumentace. A poté dostaly události rychlý spád. Pražský cukrovar zaslal tenisovému oddílu ultimativní dopis do příštího dne vyklidit šatny a přilehlé prostory, aby se mohlo předat staveniště pro zahájení bytové výstavby.
V dopise se dále psalo, že pokud tenisté prostory včas nevyklidí a neopustí, začne následující den ráno demolice.  Tenisový oddíl se dostal do prekérní situace, začne-li demolice, jak cukrovar zamýšlel, zůstane oddílu jediný

kurt bez jakéhokoli zázemí pro cca 100 tenistů. A klub bude muset být rozpuštěn. Funkcionáři klubu se bránili všemi možnými prostředky, odvolávali se na vládní usnesení č. 21 z roku 1957, v němž bylo stanoveno, že nelze připustit bez souhlasu tělovýchovné jednoty zrušení jakéhokoliv sportovního zařízení. Nový multifunkční sportovní areál skončil pouze studií na papíře, na vypracování technické dokumentace se nenašla finanční podpora.  A tak došlo na slibovanou demolici! Jak bylo napsáno výstižně v celostátním tisku: „Sekyra zatnuta, míza z tenisového stromu Spartaku Modřany uniká …". Četa určená k demolici dorazila ráno včas, přeťala sloup elektrického vedení, zavřela vodu a zarazila kolíky do dvou ze tří kurtů. „Šatnu rozebereme a přemístíme, plot rozřežeme autogenem…". Osud tenisového klubu byl zpečetěn.

Přechodné období aneb Azyl poskytnutý v Chuchli od roku 1974

Část tenistů modřanských tenisový klub opustila, někteří odešli do jiných oddílů, např. do Startu, na Konstruktivu, do Dejvic či Radotína. Naše družstvo nakonec sestoupilo ….

V letech 1978 až 1982 hráli tenisté Spartaku Modřany s řadou hostů na pronajatých kurtech Sokolu Chuchle. Oddíl neměl ani tenisovou přípravku ani družstvo žactva, soutěže se hrály se dvěma týmy dospělých. Zpočátku se hrálo na dvou, později na třech antukových kurtech ve Velké Chuchli u trati. Velkou zásluhu, že se mohlo hrát na těchto kurtech, měl pan Jarmil Melichar a náš člen a hráč Jan Žalud. Chuchelský tenisový oddíl byl malý, zpočátku bylo naše herní společenství pro místní oddíl přínosem a motivací, začalo se více trénovat i hrát. Aby se mohlo nadále pokračovat v hraní, museli si ale naši modřanští tenisté vybudovat ve Velké Chuchli další antukový kurt… 

03_historie.jpg
1978 až ...dnes

Nová etapa aneb Budování nového areálu od roku 1978

02_historie.jpg

V letech 1978 až 1988 byla činnost oddílu rozdělena na vlastní hraní tenisu a stavbu nového tenisového areálu v nynější Kabeláčově ulici na Praze 12. Do roku 1982 se stále ještě hrálo paralelně ve Velké Chuchli na kurtech místního Sokola. V roce 1978 se začalo tenistům blýskat na lepší časy. Začala spolupráce s firmou Elektronika, která poskytla pozemek a zajistila projekt pro stavbu nových kurtů a reálu.

Vše zajišťoval tehdejší ředitel Elektroniky ing. Jiří Janda, velký tenisový nadšenec. A tak se spustila na navážce u bývalého Bláhova lesa na hranici Modřan a Lhotky komplexní výstavba kurtů a později i klubovny se sociálním zázemím. Zásluhou ing. Jiřího Jandy, pomohli pracovníci Technických služeb MNV nejdříve postavit asfaltový dvorec, a dále pracovníci Pozemních staveb přistavěli dvoustrannou betonovou cvičnou zeď. Práce na výstavbě dvou antukových dvorců probíhaly pouze svépomocí v rámci tzv. akce „Z“ ONV Praha 4 a protáhly se na tři a půl roku. Oddíl měl k dispozici 2 antukové dvorce a 1 asfaltový, kde se začalo hrát a pomalu končilo společné hraní v Chuchli. Členové oddílu se přihlásili do soutěží, pokračovalo se v soutěži dospělých a pomalu se rozbíhala přípravka mládeže, tehdy vedená Jaroslavou Hobzíkovou. Ukázalo se, že asfaltový dvorec není pro soutěže vhodný a další sezónu se začalo s likvidací asfaltového dvorce (na vlastní náklady oddílu) a stavba třetího dvorce na stejném místě. Opět všechny práce probíhaly svépomocí, náklady hradil ZH OV ČSTV 4. Na třech antukových dvorcích již plně hrálo družstvo dospělých, družstvo veteránů a začala tenisová škola žactva pod vedením Jiřího Waterse. Oddíl se postupně zapojil do soutěží žactva. Nakonec měl oddíl dvě družstva žactva, družstvo dorostenců, družstvo dospělých a družstvo veteránů.

Velkou zásluhu na budování areálu a formování družstev měl po celou dobu tehdejší předseda oddílu Ing. Antonín Vaněček. Po dostavbě dvorců se oddíl mohl ucházet o finanční pomoc na plánovanou další etapu dostavby areálu, což byla zejména zděná budova klubovny a šatny, kanalizace a čtvrtý antukový dvorec. Celkově již třetí projekt byl vypracován členem oddílu Josefem Cvachem a díky velkému úsilí předsedy Zdeňka Bednára se celá dostavba dotáhla do zdárného konce. Obětavostí členů byl svépomocí vybudován nový tenisový areál se čtyřmi kurty, klubovnou, šatnami a sprchami. Byly tu odpracovány stovky a stovky brigádnických hodin. Mnoho členů se podílelo významně jak na výstavbě areálu, tak i sportovními výkony.

01_historie.jpg
Vlada_B.jpg

Členové oddílu se přihlásili do soutěží, pokračovalo se v soutěži dospělých a pomalu se rozbíhala přípravka mládeže, tehdy vedená Jaroslavou Hobzíkovou. Ukázalo se, že asfaltový dvorec není pro soutěže vhodný a další sezónu se začalo s likvidací asfaltového dvorce (na vlastní náklady oddílu) a stavba třetího dvorce na stejném místě. Opět všechny práce probíhaly svépomocí, náklady hradil ZH OV ČSTV 4.
Na třech antukových dvorcích již plně hrálo družstvo dospělých, družstvo veteránů a začala tenisová škola žactva pod vedením Jiřího Waterse.  Oddíl se postupně zapojil do soutěží žactva. Nakonec měl oddíl dvě družstva žactva, družstvo dorostenců, družstvo dospělých a družstvo veteránů.  
Velkou zásluhu na budování areálu a formování družstev měl po celou dobu tehdejší předseda oddílu Ing. Antonín Vaněček.  
Po dostavbě dvorců se oddíl mohl ucházet o finanční pomoc na plánovanou další etapu dostavby areálu, což byla zejména zděná budova klubovny a šatny, kanalizace a čtvrtý antukový dvorec. Celkově již třetí projekt byl vypracován členem oddílu Josefem Cvachem a díky velkému úsilí předsedy Zdeňka Bednára se celá dostavba dotáhla do zdárného konce. Obětavostí členů byl svépomocí vybudován nový tenisový areál se čtyřmi kurty, klubovnou, šatnami a sprchami. Byly tu odpracovány stovky a stovky brigádnických hodin. Mnoho členů se podílelo významně jak na výstavbě areálu, tak i sportovními výkony. Kompletní tenisový areál mohl nabízet i pořádání turnajů pod hlavičkou ČTS, byly pořádány žákovské turnaje.

V letech 2002-4 postupovalo družstvo dospělých z 3. třídy až do Pražského přeboru smíšených družstev. Nesmíme ovšem zapomenout na rekreační hraní, kdy si členové oddílu mohou konečně užívat tenisu v útulném areálu. Aktuálně je Tenisový oddíl TJ Spartak Modřany spolek otevřený i široké veřejnosti, hrají se zde soutěže ČTS, organizují pravidelné otevřené turnaje a jsou pořádány různé sportovní akce. Aktivita našich členů nikdy nekončí. V posledních letech jsme s pomocí naší členské základny vybudovali osvětlení pro 3 tenisové dvorce, což podpořilo možnost hraní i v podvečerních hodinách. Dále jsme investovali do vrtu, který nám aktuálně umožňuje kropit kurty podzemní vodou, což je ekologičtější alternativa než pitná voda. Závěrem chceme vyjádřit vděk všem hostům našeho areálu, kteří se k nám stále rádi vrací.

Dokumenty tenisového oddílu Spartak Modřany

GDPR

Hrací řád TO

Provozní řád TO

bottom of page