Spolupráce s DDM Modřany pokračuje

Tenisové kroužky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Modřany byly poprvé otevřeny v květnu 2019. Rozběhly se  i v sezóně 2020, ale vzhledem k omezením COVID-19 to však nebylo vůbec snadné. První výuka začala 20.5.2020. Otevřeli jsme celkem šest kroužků, většinu dětí tvořili účastníci z loňských kroužků. Poslední tenisová výuka před prázdninami proběhla v sobotu 27.6.2020.Krátce jsme pokračovali dále po zahájení školního roku v září 2020, pak nás opět zastavila opatření spojená s Covidem-19 a nepřízeň počasí. Na jaře v roce 2021 jsme otevřeli celkem šest kroužků, ve kterých se zapojilo aktivně 21 dětí. Zahájili jsme výuku 11.5.2021, skončili jsme 24.6.2021 těsně před prázdninami. Na podzim jsme rozšířili počet kroužků na osm a pokračovali hned v prvním týdnu v září. V současné době zajišťujeme výuku pro více než třicet dětí. Zájem rodičů a dětí o tenisový kroužek stále roste. A to nás samozřejmě velmi těší, zavazuje a motivuje! Poslední kroužky proběhly letos v říjnu 2021, počasí nám docela přálo. Tak zase na jaře příštího roku 2022, pokud bude situace příznivá.

Ještě trochu čísel ze spolupráce s DDM Modřany:

V prvním roce spolupráce 2019 jsme měli 14 kroužků, v covidovém roce 2020 jsme vedli celkem 12 kroužků, prozatím naposled v roce 2021 už to bylo 14 kroužků. Celkem jsme za tři sezóny odtrénovali vice jak 220 hod tenisových lekcí pro začátečníky.

 

Fotografie: Alba https://www.facebook.com/tenismodrany/photos/

Více také na: https://www.tenismodrany.cz/ddm/

 

mih