Spolupráce s DDM Modřany pokračuje

Tenisové kroužky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Modřany, které byly otevřeny v květnu 2019, se rozběhly i v nové sezóně 2020. Vzhledem k omezením COVID-19 to nebylo tak snadné. První výuka začala dvacátého května. Otevřeli jsme celkem šest kroužků, většinu dětí tvoří účastníci kroužků v loňském roce. Poslední tenisová výuka před prázdninami proběhla v sobotu 27.6.2020. Pokračování plánujeme ihned po zahájení školního roku v září 2020. Již nyní máme informace od vedení DDM Modřany, že zájem rodičů a dětí o tenisový kroužek stále roste a že všichni současní účastníci plánují ve výuce pokračovat. A to nás samozřejmě těší, zavazuje a motivuje!

Tak nashledanou na kurtech opět v září, krásné a veselé prázniny, přeje váš trenér Míra.

Fotoalbum:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=tenismodrany&set=a.152556996310322

Více na: https://www.tenismodrany.cz/ddm/

 

MIH